నిమ్మకాయల ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?

నిమ్మకాయల ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?

మూడు అతిపెద్ద కారణాలు

1. వేసవి కారణంగా

1. వేసవి కారణంగా

నిమ్మకాయల ధరలు పెరగడానికి ఇదే అతిపెద్ద కారణం. వేసవి అంటే వేసవి కాలం అని మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి. దీంతో నిమ్మ సాగు సక్రమంగా జరగలేదు. వేసవి కారణంగా నిమ్మకాయ రాలింది

2. పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ధర

2. పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ధర

నిమ్మకాయ ధర పెరగడానికి ఇది రెండో కారణం. పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు పెరగడం మరో కారణం. నిమ్మ, పెట్రోలు ధరలు పెరగడంతో రవాణా చాలా ఖరీదైంది. నిమ్మకాయ ధర పెరగడానికి ఇది కూడా ప్రధాన కారణం.

3. వివాహాల కారణంగా అధిక డిమాండ్

3. వివాహాల కారణంగా అధిక డిమాండ్

మూడవది మరియు పెద్ద కారణం నిమ్మకాయ ధర పెరగడం. నిమ్మకాయకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. ఇది పెళ్లిళ్ల సీజన్ అని మీ అందరికీ తెలిసిందే. పెళ్లిళ్లలో నిమ్మకాయను ఆహారంలో ఉపయోగిస్తారు. దీంతో డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో పాటు ధర కూడా భారీగా పెరిగింది.