జియో అక్టోబర్‌లో 17.6 లక్షల మంది కొత్త కస్టమర్లను చేర్చుకుంది.

ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియాలకు నష్టం

Snapdeal IPO

Snapdeal యొక్క IPO కూడా వస్తుంది, SEBI కు దరఖాస్తు ప్రవేశ o